ARAMA

Değerlilerim

Java Server Pages Etiketleri

24 Kasım 2013 tarihinde Emre ÇİNTAŞ tarafından yazılmıştır.

Java Server Pages kodlama stili taglar arasında olmaktadır. Her tag’ın belirli bir işlevi bulunmaktadır. Bu taglar kod okunmasını kolaylaştırır ve profesyonel projeler de JSP kullanımı taglar özelliklerine göre kodlanmaktadır.

Kısaca açıklamak gerekirse ;

1.       Declaration Tag (Bildiri Tagı)

Bu tag arasında değişken belirleme ve ya o değişkene değer atama işlemleri yapılmaktadır. Tag’ın ifadesi  <%!  %> şeklindedir. Genelde metot yazmak için kullanılır.

Örnek: <%! public void isim(String ad){ return ad;} %>

2.       Expression Tag (İfade Tagı)

JSP sayfalarımızda Java ifadelerini  yazmak için başka bir yöntem. Hml kodlama satırında tek adımlık Java ifadeleri  için kullanılır ve Php'de php echo, Asp.Nette #Eval komutuyla aynı görevi yapar.  İfade  <%=  %> şeklindedir.

Örnek: <%= manset.jsp?manset=<%=MANSETID %> 

3.       Directive Tag (Emir Tagı)

JSP sayfamıza özellikler eklemede kullanılır. Bu özellikler kütüphane ekleme,  extends kullanma,  hata sayfaları eklemek,  JSP sayafmızın dil özellikleri gibi bir sürü emirler vererek özelleştirebiliriz. Kullanımı ise <%@ %> şeklindedir.

Örnek: <%@ page import="cintas.mysqlbaglantisi" %>

4.       Scriptlet Tag (Kodlama Tagı)

JSP sayfamızda Java kod parçalarını yazmak için kullanılır.  Kullanımı <% %> şeklindedir.

Örnek:

<%

Connection con3=cintas.mysqlbaglantisi.Baglan(); PreparedStatement pst3= con3.prepareStatement("SELECT * FROM manset ORDER BY MANSETID DESC LIMIT 0,7"); ResultSet res3= pst3.executeQuery(); while(res3.next()) { int MANSETID=res3.getInt("MANSETID"); String MANSETBASLIK=res3.getString("MANSETBASLIK"); String MANSETRESIMBUYUK=res3.getString("MANSETRESIMBUYUK"); String MANSETOZET=res3.getString("MANSETOZET");

%>

<li><a href="#" rel="nofollow" title="<%=MANSETBASLIK%>"><img src="images/photos/mini/<%=MANSETRESIMKUCUK%>">"/></a></li>

<% } %>