ARAMA

Değerlilerim

Hakkımda

EĞİTİM

*  (2020-Devam Ediyor) Atatürk Üniversitesi 
Doktora, Bilgisayar Mühendisliği
 
*  Atatürk Üniversitesi 
Tezli Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği
 
*  İstanbul Aydın Üniversitesi  
Lisans, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 
*  Erzurum Lisesi
 
*  Kültür Kurumu İlköğretim Okulu
 
* Mesleki amaçlı çeşitli seminer ve kurslar.
 
PROJELER
 
- Atatürk Üniversitesi – Üniversite Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılımları (Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Organizasyon Yönetimi, Personel Bilgi Yönetim Sistemi, Akademik Performans Bilgi Yönetim Sistemi, Ders Yükü Kredi Bilgi Yönetim Sistemi) (Asp.Net Mvc + SOA + Mssql veritabanı + Bootstrap Arayüzü + AngularJS)
- İstanbul'da Özel firma üzerinden E-Belediye Bilgi Sistem Yazılımı (Asp.Net + TSql veritabanı)
- Hedef Ecza Deposu Erzurum Şubesi Bilgi İşlem Birimi için Masraf Takip Yazılımı(Java + Mysql veritabanı)
- İstanbul'da Özel firma üzerinden M-Belediye(Mobil Belediyecilik) Bilgi Sistem Yazılımı (Android)
- Özel-Devlet Yurtları için çok amaçlı Öğrenci Takip Yazılımı (Raporlama-Öğrenci Takibi-Gelir,Gider Takibi Personel Takibi-Senet Hazırlama-Borç Ödeme vb.) (Java + Oracle veritabanı)
- Haber Sitesi Web Yazılımı (Asp.Net + TSql veritabanı)
- Php Blog Sitesi Web Yazılım ve Tasarımı
- Belediye Başkanlığı Aday Adayı Web Sitesi Yazılım ve Tasarımı (Php + Mysql veritabanı)
- Mobil Masraf Takip Yazılımı (Android)
- Belediye Başkanlığı Aday ve Aday Adayları için Toplu Sms Yazılımı (C#)
 

ÜNİVERSİTE BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMİ (ÜBYS) TECRÜBESİ

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Tarafında Kod Geliştirilmesi
- Personel Bilgi Yönetim Sistemi Tarafında (70’e yakın ekran) Aktif Yazılım Geliştirilmesi 
- Personel Bilgi Yönetim Sistemi ile Elektronik Belge Yönetim Sisteminin İlk Entegrasyonunun ve Temelinin Tarafımdan Servis Tabanlı Kurulması ve Yazılım Geliştirilmesi
- Ders Yükü Kredi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafında Aktif Yazılım Geliştirilmesi – Veri tabanı Dizaynı, Optimizasyonu ve Servis Tarafında SOA Mimarisiyle Ek Ders Kod Geliştirilmesi
- ÜBYS Ön Analiz Raporunun Hazırlanması
- ÜBYS Eğitim Dokümantasyonunun Hazırlanması
- Organizasyon Yönetimi Bilgi ve Yönetim Sistemi Analiz Raporunun Hazırlanması
- Organizasyon Yönetimi Bilgi ve Yönetim Sistemi Eğitim Dokümantasyonunun Hazırlanması
- Organizasyon Yönetimi Bilgi ve Yönetim Sistemi Web Servisler Dokümanının Hazırlanması
- Organizasyon Yönetimi Bilgi ve Yönetim Sistemi Eğitim Videolarının Hazırlanması
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Pilot Bölgeler Analiz Çalışması
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Analiz Dokümanının Hazırlanması
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Web Servisler DokümanınınHazırlanması
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Pilot Birimlerin Belge Yöneticileri Eğitiminin Verilmesi – 02.04.2015
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Performans ve Yük Testleri Yapılması
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Pilot Birimlerin Belge Yöneticileri 2.Eğitiminin Verilmesi – 15.04.2015
- Personel Bilgi Yönetim Sistemi Personel Daire Başkanlığı Birimi Analiz Çalışması
- Personel Bilgi Yönetim Sistemi Analiz Raporunun Hazırlanması
- Kararname, Sicil Özeti, Hizmet Belgesi, Emeklilik Belgesi, İlişik Kesme vb. raporların Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle Entegrasyonunun Sağlanması
- Personel Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Verilmesi
 - Ders Yükü Kredi Bilgi Yönetim Sistemi Analizi – Veritabanı Dizayn