ARAMA

Değerlilerim

Grobeton Metraj ve Bayındırlık Poz Numarası

15 Kasım 2016 tarihinde Emre ÇİNTAŞ tarafından yazılmıştır.

Grobeton (Demirsiz Beton - Lean Concrete) metraj hesaplama ve bayındırlık poz numarası özellikler

300 Doz grobeton bayındırlık poz numarası

Poz No : 16.004/MK

Tanım : 300 dozlu demirsiz beton

Birimi : M3

16.004/MK Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü 0.500 m³ elenmiş kum (Poz. No: ...), 0.700 m³ elenmiş çakıl (Poz. No: ...), 0.115 m³ su (Poz. No: ...) ve 300 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması sıcaktan ve soğuktan korunması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m³ 300 dozlu demirsiz beton.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

200 Doz grobeton bayındırlık poz numarası

Poz No : 16.002/MK

Tanımı : 200 dozlu demirsiz beton

Birimi : M3

Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(BAY) Tarifi 0,500 m³ elenmişkum (Poz No: 08.003–08.009/1), 0,750 m³ elenmişçakıl (Poz No: 08.003–08.009/1), 0,105m³ su ve 200 kg çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, yerine konması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Grobeton Metrajı nasıl hesaplanır?

Grobeton metrajını hesaplarken yapı taban alanını yaklaşık 50 cm dışarı büyüterek (offsetleyerek) taban alanı hesaplanır. Grobeton yüksekliği yapıya göre değişir fakat yaygın olarak yapılarda 10 cm alınmaktadır. Büyütülmüş alan ile grobeton yüksekliğini çarparak beton hacmini m3 cinsinden hesaplayabilirsiniz.