ARAMA

Değerlilerim

Makale Nasıl Yazılır ?

08 Mart 2019 tarihinde Emre ÇİNTAŞ tarafından yazılmıştır.

Bilimsel makale “özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur.” Büyük çabalar ve emekler sonucu gerçekleştirilen bir araştırmanın da temel amacı, bu çalışmanın yayınlanmasıdır. Bilimsel bir deney veya araştırmanın sonuçları,ne kadar mükemmel olursa olsun, bu sonuçlar yayınlanıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz. Günümüzde tek kural “yayınla, ya da yok ol” özdeyişiyle özetlenebilir.
 
1) Abstract/Özet: Bu kısım yayının en can alıcı noktasıdır. Yayınınızın konusunu, kullandığınız metodu ve yayınınızın literatürdeki yayınlardan farkını kısa ve öz biçimde anlatabilmelisiniz ki editör size ayırdığı 30 saniyelik zaman içinde bu özette göz gezdirince yayınınızın kalitesini anlasın ve direkt ret cevabı vermek yerine makale inceleme sürecini başlatsın. 
 
2) Introduction/Giriş: Bu kısımda öncelikle makalenizin konusunu açıklamalı daha sonra problemden bahsetmelisiniz. Ayrıca kullandığınız metodun özelliklerinden avantajlarından ve eğer varsa dezavantajlarından bahsetmelisiniz. Bazı yazarlar giriş kısmında metoda değinmemekte "metodoloji" isimli yeni bir bölümde metodu açıklayabilmektedir. Son olarak bu kısımda makalenizin devamında hangi bölümler olduğunu ve bu bölümlerde nelerden bahsedildiğini de kısaca açıklamalısınız. (Bölüm 3'te literatür taramasına yer verilmiştir bölüm 4'te çözüm algoritmasının adımları açıklanmıştır ...gibi)  
 
3) Literatür taraması/Literature review: Bu kısım ne çok kısa ne de çok uzun olmalıdır. Bu kısımda probleme ilişkin ve kullandığınız çözüm algoritmasına ilişkin geçmişte yapılan kilit çalışmaların hepsinden bahsetmeli; yayınınızın bu çalışmalardan farklarının ve özgün değerinin ne olduğunu açıklamalısınız.   
 
4) 5) 6)... Bu bölümler makalenin gövde kısmıdır ve dergi limitleri dahilinde istenildiği kadar çok bölüm eklenebilir ve yazı istenildiği kadar uzatılabilir. Örnek olarak mühendislik alanında bir makaleyi düşünürsek 4. bölüm çözüm algoritması ve adımlarını, 5. bölüm çözüm algoritması ile yapılan analizi, 6. bölüm ise analiz sonucunda elde edilen değerlerin yorumlanmasını içerebilir.   
 
7) Sonuçlar/Conclusions: Bu bölümde makaleden çıkarılan sonuçlara yer verilmelidir. Sonuçlar kısmında makalenin özgün yanı ve elde edilen önemli bulgular net bir şekilde okuyucuya aktarılmalıdır.   
 
8) (isteğe bağlı) Araştırmacılara öneriler/future studies: Bu bölüm son yıllarda yeni yeni popüler olmaya başlayan bir bölümdür ve istenirse sonuç bölümünün içinde de yazılabilir. Bu bölümde yazar bu konuda çalışmak isteyen okuyuculara konudaki kapatılamamış eksiklerden ve konunun çözüm bekleyen sorunlarından bahseder. Bu konuda çalışmak isteyenlerin yoğunlaşması için belli noktaları işaret eder.  
 
9) (isteğe bağlı) Ekler/Appendix: Bu bölümde yazar eğer varsa anlatım bütünlüğünü bozacağı için makalenin içine koyamadığı görsellere, büyük tablolara veya ekstra bilgilere/kanıtlara yer verir. Bu bölüm kaynakçadan sonra da yer alabilir.  
 
10 (isteğe bağlı) Teşekkür/acknowledgement: Bu bölümde yazar, çalışmaya doğrudan bir katkısı olmayan fakat manevi desteğini ya da danışmanlığını aldığı kişilere ve/veya çalışmayı destekleyen finanse eden kurumlara teşekkür yazısı yazabilir.  
 
11) Kaynakça: Bu bölümde (genellikle APA formatında) kaynaklara yer verilir.   Bahsedildiği gibi bu bölümler ve sıralama dergiden dergiye küçük değişiklikler gösterebilir fakat genel olarak bu şekildedir. Dergilerin genelinin böyle bir sırayı takip etmesinin bir sebebi de makalenin bu sıra ile yazıldığında okunmasının ve anlaşılmasının da oldukça kolay ve rahat olmasıdır.  

 

Referans : http://www.egitimsohbetleri.com/2014/11/makalede-hangi-bolumlere-yer-verilmelidir.html