ARAMA

Değerlilerim

Banka Otomasyonu (C Programlama)

27 Ekim 2016 tarihinde Emre ÇİNTAŞ tarafından yazılmıştır.

C programlama dilinde örnek banka otomasyonu

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>void main()
{
        float cash=5000, x; //Kullanıcının bankada 5000 tl parası bulunmaktadır.
        char username[20];
        int password=9090;
        int option;
        double account_number; //Kullanıcıdan transfer işlemi için istenilen hesap numarası
        

        printf("Welcome To Çintaş Bank ");
        printf("Please enter your username: ");
        gets_s(username);
        printf("Please enter your password: ");
        scanf_s("%d", &password);
        
        while(password!=9090)
        {
                printf("Wrong Password. Try again... ");
                printf("Please enter your password: ", password); //Sifre kontrolü icin while yapısı kullanıldı.Sifre dogru girilmedigi sürece tekrar sorgulanıyor.
                scanf_s("%d", &password);                            // count bilgisi konularak 3 defa vb. yanlış bilgi girildiğinde döngüden çıkılabilir.
                if (password==9090)
                {
                        break;
                }
        }
        
        printf("The Password Is Matched... ");

        
        printf("...The System Is Loading.Please Wait... ");
        Sleep( 3000 ); //3 saniye bekleme süresi.

   
        printf("MENU ");
        printf("*************** ");
        printf("1-BALANCE ");
        printf("2-DEPOSIT ");
        printf("3-WITHDRAW ");
        printf("4-MONEY ORDER ");
        printf("5-EXIT ");
        printf("*************** ");
        scanf_s("%d" ,&option);

        
        while(option!=1 && option!= 2 && option!=3 && option!= 4 && option!= 5 ) //Sadece menudeki secenekler girilebilir.
        {
                printf("Please press 1,2,3,4 and 5... ");
                Sleep(1000); //1 saniye bekleme süresi.
                 printf("MENU ");
            printf("*************** ");
            printf("1-BALANCE ");
            printf("2-DEPOSIT ");
            printf("3-WITHDRAW ");
            printf("4-MONEY ORDER ");
            printf("5-EXIT ");
            printf("*************** ");
            scanf_s("%d" ,&option);
                
        }

        switch (option)
        {
        case 1:

                printf("Your Balance is 5000 TL ");
                break;
                
        case 2:
                        printf("Enter the amount of money: ");
                        scanf_s("%f" , &x);
                        while(x<0)
                        {
                                printf("You Can Not Enter A Negative Value... "); //Negatif sayi kontrolü
                                printf("Enter the amount of money: ");
                         scanf_s("%f" , &x);
                                if(x>0)
                                {
                                        break;
                                }
                        }
                        printf("New cash= %5.2f ", cash=cash+x);                        break;
                
                case 3:
                
                        printf("Enter the amount of money: ");
                        scanf_s("%f" , &x);
                        while(x>5000)
                        {
                                printf("Insufficient Funds... "); //Bakiye kontrolü
                                printf("Enter the amount of money: ");
                         scanf_s("%f" , &x);
                                        
                         if(x<5000)
                         {
                         break;
                         }
                        
                        }
                        printf("New cash= %5.2f ", cash=cash-x);
                        
                        break;
                        
                
                case 4:
                
                        printf("Please enter a account number which is transfer to money: ");
                        scanf_s("%f",&account_number);
                        printf("Enter the amount of money: ");
                        scanf_s("%f", &x);
                        while(x>5000)
                        {
                                printf("Insufficient Funds... ");
                                printf("Enter the amount of money: ");
                         scanf_s("%f" , &x);
                                        
                         if(x<5000)
                         {
                         break;
                         }
                        }
                        printf("Transfer Is Completed... ");
                        printf("New cash= %5.2f ", cash=cash-x);
                        break;

                case 5:
                        printf("Thanks For Choosing Çintaş Bank "); //Mesajı verdikten sonra 3 saniye bekler sonra sistem otomatik kapanır.
                        Sleep( 3000 );
                        return;
                        break;

                
        default:
                return;
                break;
        }
         getch();
  }