ARAMA

Sponsorlar

Bubble Sort Java

08 Ekim 2013 tarihinde Emre ÇİNTAŞ tarafından yazılmıştır.

Sıralama algoritması, verilen bir dizinin veya listenin elemanlarını belirli bir düzene göre sıralayan algoritmalardır. Bunlardan en çok kullanılan sıralama algoritma türleri, sayı büyüklüğü ve alfabetik sıralamalardır. En yalın sıralama algoritması Kabarcık(Bubble) sıralama algoritmasıdır. Adına kabarcık denilmesinin sebebi sıralamak istediğiniz küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe olan bir sıralamada büyük yada küçük sayının suyun altındaki bir kabarcık gibi...

dizinin üstüne doğru ilerlemesidir.

Bubble Sort(Kabarcık Sıralaması) Java Kodu

public static void BubbleSort(int [] dizi) {   

 int gecicidegisken=0; // Yer değiştirmede kullanılacak geçici değişken

for (int i=0; i<dizi.length; i++)     {   

for(int j=0;j<dizi.length-i-1;j++) {

if (dizi[j] > dizi [j+1])             {          

gecicidegisken = dizi [j];                

dizi [j] = dizi [j+1];              

dizi [j+1] = gecicidegisken;            

} //Önce gelen elaman bir sonrakinden büyükse  ikisi yer değiştiriyor

}

} // Dizi boyutu bitene kadar for döngüsü işlemi tekrarlar.

System.out.println("dizi :"+dizi[14]); // Örneğin 15 elemanlı bir dizide sıralanmış

//en büyük sayıyı gösterir...

}